Tại website TMĐT XCN.VN, chúng tôi luôn coi trọng quyền riêng tư của Khách hàng. Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các luật áp dụng về bảo mật dữ liệu/quyền riêng tư. Thông qua việc đăng ký sử dụng, thì các Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ toàn bộ Chính sách bảo mật thông tin này.

Chúng tôi thực hiện nghiêm ngặt vấn đề bảo mật thông tin người sử dụng và chúng tôi chỉ thu thập, lưu hồ sơ, lưu trữ, tiết lộ, chuyển giao và sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng theo các điều khoản được nêu dưới đây:

I. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi Quý khách khởi tạo một tài khoản tại website TMĐT XCN.VN, hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của Quý khách thông qua ứng dụng, thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

Đối với khách hàng:

 • + Họ Tên
 • + Địa Chỉ
 • + Email
 • + Số điện thoại
 • + Ngày sinh
 • + Giới tính

Chúng tôi chỉ có thể thu thập thông tin cá nhân của Quý khách nếu Quý khách tự nguyện gửi thông tin cho chúng tôi. Nếu Quý khách chọn không gửi thông tin cá nhân của Quý khách cho chúng tôi hoặc sau đó rút lại sự chấp thuận của Quý khách cho việc sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách, chúng tôi không thể cung cấp cho Quý khách các Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi, chúng tôi có quyền cho rằng Quý khách đã đạt được chấp thuận cần thiết từ bên thứ ba liên quan để chia sẻ và chuyển giao thông tin cá nhân của họ cho chúng tôi.

Nếu Quý khách đăng ký tài khoản trên website TMĐT XCN.VN bằng tài khoản mạng xã hội, hoặc liên kết tài khoản website TMĐT XCN.VN của Quý khách với tài khoản mạng xã hội của Quý khách, hoặc sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác của website TMĐT XCN.VN... chúng tôi có thể truy cập vào thông tin đã được Quý khách tự nguyện cung cấp phù hợp theo chính sách của nhà cung cấp mạng xã hội và chúng tôi sẽ quản lý dữ liệu cá nhân của Quý khách mà chúng tôi đã thu thập được theo chính sách bảo mật của website TMĐT XCN.VN.

II. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin thu thập từ Khách hàng được sử dụng trong phạm vi:

 • + Cung cấp các dịch vụ đến Khách hàng/thành viên;
 • + Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Khách hàng/thành viên và website TMĐT XCN.VN;
 • + Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Khách hàng/thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Khách hàng;
 • + Liên lạc và giải quyết với Khách hàng/thành viên trong những trường hợp đặc biệt. Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng/thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ứng dụng website TMĐT XCN.VN.
 • + Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website TMĐT XCN.VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng/thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

Bảo mật thông tin Khách hàng/thành viên là ưu tiên hàng đầu của website TMĐT XCN.VN. Website TMĐT XCN.VN luôn cố gắng bắt kịp các tiêu chuẩn bảo vệ thông tin các nhân theo tiêu chuẩn Quốc tế. Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật thông tin cá nhân” này.

III. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 1. Website TMĐT XCN.VN sẽ lưu trữ thông tin thu thập từ Khách hàng từ thời điểm Khách hàng khai báo thông tin đến khi tài khoản của Khách hàng ngừng hoạt động.
 2. Website TMĐT XCN.VN sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của Khách hàng khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của website TMĐT XCN.VN.
 3. Trong trường hợp Khách hàng có yêu cầu hủy bỏ gửi đến Ban quản trị, thông tin của Khách hàng sẽ được xử lý xóa bỏ trên hệ thống sau 03 ngày kể từ thời điểm Khách hàng có yêu cầu.

IV. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG THAY ĐỔI HOẶC LOẠI BỎ THÔNG TIN HỒ SƠ CÁ NHÂN

Khách hàng có thể tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng các cách sau đây: 

 • + Khách hàng tự đăng nhập vào tài khoản của mình, vào mục thông tin cá nhân và chỉnh sửa thông tin cá nhân;
 • + Khách hàng gọi điện đến số điện thoại hỗ trợ/email hỗ trợ của Ban quản trị và yêu cầu được chỉnh sửa thông tin cá nhân.

Hotline: 0834848486
Email: xcnvietnam@gmail.com

Khi cần thiết, website TMĐT XCN.VN yêu cầu xác nhận lại mật khẩu khi đăng nhập để chống lại những truy cập trái phép vào hệ thống thông tin cá nhân Khách hàng.

V. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Ban quản trị website TMĐT XCN.VN cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Khách hàng theo những nội dung sau:

 • + Cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website TMĐT XCN.VN;
 • + Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm các thông tin về lịch sử giao dịch; thông tin về chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn;
 • + Cam kết không sử dụng, không chuyển giao, không cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào khác về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép từ Khách hàng ngoại trừ điều khoản khác được quy định trong Quy chế này và theo quy định của Pháp luật;
 • + Trong trường hợp phát sinh các lỗi kỹ thuật hoặc bị tấn công dữ liệu, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng và Khách hàng trong thời gian 03 ngày kể từ khi có sự cố xảy ra.

VI. ĐỐI TƯỢNG CHIA SẺ THÔNG TIN

 1. Ban quản trị website TMĐT XCN.VN có thể chia sẻ, tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng khi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của Khách hàng, đảm bảo sự an toàn giao dịch cho Khách hàng và theo yêu cầu của bên thứ ba có thẩm quyền.
 2. Ban quản trị website TMĐT XCN.VN có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Khách hàng tới đối tác hoặc công ty thành viên để nghiên cứu và giới thiệu tới Khách hàng những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ tốt hơn tới từng cá nhân Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng không muốn chia sẻ thông tin, XCN.VN hoàn toàn đồng ý khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng.
 3. Website TMĐT XCN.VN có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng theo yêu cầu của luật sư cũng như cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 4. Website TMĐT XCN.VN và các đối tác sử dụng Cookies để ghi nhớ thông tin Khách hàng khi Khách hàng truy cập vào trang web.
 5. Chúng tôi tự động tổng hợp thông tin và lưu trữ chúng trên tập tin lịch sử lưu trữ. Thông tin này bao gồm địa chỉ Internet, loại trình duyệt và ngôn ngữ, nhà cung cấp dịch vụ Internet, trang đến và trang đi, hệ thống vận hành, ngày tháng và thông tin về lượt click. Chúng tôi sử dụng thông tin này để tìm hiểu và phân tích xu hướng, để quản trị trang web đồng thời nghiên cứu hành vi Khách hàng với mục đích cải thiện chất lượng cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Khách hàng.

VII. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Website TMĐT XCN.VN khuyến cáo quý khách nên tuân thủ các nguyên tắc sau để có thể bảo vệ thông tin cá nhân của mình, gồm:

 • + Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.
 • + Khi chọn mật khẩu quý khách không nên chọn những thông tin dễ xác định như họ tên, ngày sinh, số điện thoại hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ tên, ngày sinh, số điện thoại của quý khách.
 • + Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính, ngay cả trong thời gian ngắn. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, quý khách nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ website đang mở.
 • + Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, quý khách thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết quý khách lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ website TMĐT XCN.VN.
 • + Trong trường hợp các giao dịch, hành vi trái pháp luật được tiến hành với tài khoản hoặc thông thông tin cá nhân của quý khách mà không có sự ủy quyền hoặc do sự sai sót, vô ý hoặc cố ý từ phía quý khách, website TMĐT XCN.VN hiểu rằng quý khách sẽ chịu toàn bộ tổn thất hoặc trách nhiệm theo quy định pháp luật khi các giao dịch đó được thực hiện.

VIII. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO

- Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng có quyền gửi email khiếu nại đến hòm thư xcnvietnam@gmail.com hoặc liên hệ qua hotline 0834848486 với các thông tin, chứng cứ liên quan tới việc này. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức trong vòng 24 tiếng để cùng người dùng thống nhất phương án giải quyết. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Quý khách nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Quý khách cung cấp khi mua hàng ban đầu là không chính xác.

- Khi phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, chúng tôi khuyến khích giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên để đạt được sự đồng thuận về phương án giải quyết. Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền giải quyết, chúng tôi sẽ yêu cầu các bên tranh chấp đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

IX. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mọi thông tin của Khách hàng được thu thập, lưu trữ và quản lý bởi: 

CỬA HÀNG AMUADI

Địa chỉ: 436A/108A/5 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM

Hotline: 0834848486

Email: xcnvietnam@gmail.com

Website TMĐT XCN.VN có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông tin này bất kỳ lúc nào nếu cho là thuận tiện, cần thiết hoặc theo sự thay đổi chính sách luật pháp. Và sẽ báo trước thông qua việc đăng tải các sửa đổi, bổ sung đó trên website hoặc gửi thông báo qua email của Khách hàng. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng website TMĐT XCN.VN sau khi các sửa đổi, bổ sung được đăng tải sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung đó.

Các vấn đề có liên quan khác chưa được đề cập trong Chính sách này thì sẽ được áp dụng theo các quy định pháp luật Việt Nam.